Jsme online platforma s hlavním zastoupením www.auta.cz společnosti Infos art s.r.o., která propojuje poskytovatele služeb kontroly ojetých vozů před koupí (dále jen “technici”) a jejich zákazníky.

Využivání služeb provereni.auta.cz 

Online B2B platforma provereni.auta.cz umožňuje zprostředkování uzavření smluv o kontrole ojetých vozů před koupí. Smlouvá se uzavírá pouze mezi zájemcem služby a techniky. Provereni.auta.cz není součástí smluvního vztahu uzavřeného mezi zájemcem služby a technikem a nenese odpovědnost za plnění zprostředkované smlouvy mezi zájemcem služby a technikem.

Poskytované služby jsou  dohodou pouze mezi Vámi a technikem a musí být v souladu se všemi příslušnými místními zákony a předpisy. Použitím webových stránek provereni.auta.cz s námi neuzavíráte žádnou závaznou smlouvu v souvislosti s Vašimi (zajemcem o službu) nároky na službu kontroly ojetého vozu. Jakékoli opravné prostředky, které mohou z předané žádosti o služby technika vyplývat, se týkají výhradně smluvního vztahu mezi technikem a Vámi (zájemcem o službu). Provereni.auta.cz auta.cz odmítá a nenese odpovědnost za jakoukoliv třetí stranu, například za techniky. Jsme pouze B2B Online platforma provereni.auta.cz (auta.cz), která propojuje techniky a jejich zákazníky.

Neodpovídáme za osobní bezpečnost, zdraví či bezpečnost pasažéra či jeho majetku v průběhu přepravy technikem na místo prohlídky vozu. V případě, že máte pochybnosti o řidičských schopnostech technika, požádejte o ukončení přepravy a neprodleně nám tuto skutečnost nahlaste.

Neodpovídáme za činnost či nečinnost žádného z techniků, ani za nepřímé škody, tj. za Vám způsobené škody vzniklé jako vedlejší důsledek hlavní škody či újmy nebo v případě, kdy v době přijetí těchto VP nebylo možné tento typ škody z Vaší ani z naší strany důvodně předpokládat, ani za nezajištění provozu webových stránek provereni.auta.cz

Ohledně správnosti informací, komentářů a jiných materiálů zveřejněných na webových stránkách provereni.auta.cz neposkytujeme žádné záruky či garance, ani nestanovujeme žádné podmínky.

Prohlídka

Provereni.auta.cz nespecifikuje přesný postup a úkony související s prohlídkou ojetého vozu technikem. Každý technik využívá takové postupy a úkony, aby mohl co nejlépe posoudit skutečný stav ojetého vozu a dát zákazníkovi co nejpřesnější informace a doporučení. Využitím služeb technika berete na vědomí, že se jedná o subjektivní posouzení daného vozu a z povahy ojetých vozů nelze na vůz ani výsledek kontroly v budoucnu uplatňovat jakoukoliv záruku technika, ani služby Provereni.auta.cz

Cena

Ceny uvedené na stránkách Provereni.auta.cz jsou orientační a mohou se měnit. Vždy záleží na finální domluvě mezi Vámi a daným technikem. Přesnou cenu služeb technika ovlivňuje především vzdálenost daného technika od místa prohlídky vozu. Odesláním poptávky ještě neuzavíráte smlouvu mezi Vámi a technikem.

Změny těchto všeobecných podmínek

Tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb se mohou příležitostně měnit. Tyto případné změny vstupují v platnost ihned po jejich zveřejnění. Svým dalším přístupem na webové stránky Provereni.auta.cz a jejich využitím po provedení těchto změn stvrzujete přijetí těchto změn.

Ostatní

Provozovatelem služby Provereni.auta.cz  je Infos art s.r.o. Sídlo: Valdenská 27/363, 77900 Olomouc
IČO: 25849638
DIČ: CZ 25849638

Tyto všeobecné podmínky jsou účinné a platné od 1.1.2021.

Provereni.auta.cz neodpovídá za jakékoliv neoprávněné zásahy do svých systémů a neodpovídá za škody způsobené dočasným přerušením nebo omezením dostupnosti svých služeb.

Všeobecné podmínky pro užívání služeb provereni.auta.cz